Proclaimer / Privacy

Proclaimer
 
De Hoeksche Campus is een platform van gemeente Hoeksche Waard. De medewerkers van deze gemeente doen hun uiterste best om de teksten en informatie op deze internetsite actueel, correct, toegankelijk en volledig te houden.
 
Komt u toch onjuistheden of onvolledigheden op onze internetsite tegen? We stellen het op prijs als u die bij ons meldt via info@hoekschecampus.nl. Dan kunnen wij vervolgens zo snel mogelijk verbeteringen aanbrengen.
 
De Hoeksche Campus behoudt zich het auteursrecht voor op alle via www.hoekschecampus.nl verstrekte informatie. Het is niet toegestaan enige informatie voor ander dan persoonlijk gebruik te verspreiden of te kopiƫren zonder schriftelijke toestemming van de Hoeksche Campus.
 

Privacy
 
Alle informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.
 
De Hoeksche Campus hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.hoekschecampus.nl. Informatie over bezoeken aan www.hoekschecampus.nl wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen.